Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

شرکت فرآوری قیر نگین ماهنشان تنها تولیدکننده قیر استاندارد در استان زنجان در سال 1394 با اهداف و رویکرد صادراتی و با تکیه بر نیروهای جوان و متخصص در استان زنجان آغاز بکار نموده است. پس از افتتاح با تاکیدات مدیریت شرکت و بهره‌گیری از پتانسیل‌‌های بخش خصوصی و با رویکرد بهبود مستمر، توانسته است تولیدات باکیفیت در بازارهای صادراتی و داخلی عرضه نماید.